Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2019-01-27
2019-01-17 10:00:00
Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.


Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, Analiza matematyczna, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. nadzw., 2
 • 9:45—13:20, Języki programowania+środowisko programisty, wykład, dr Włodzimierz Bzyl, 2
 • 13:50—15:15, Matematyka dyskretna, wykład, dr Hanna Furmańczyk, 2
 • 15:15—16:45, Matematyka dyskretna, kolokwium poprawkowe, 2

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—11:15, Programowanie obiektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr. 1, 25, dr Arkadiusz Mirakowski, gr. 2, 109
 • 11:30—13:00, Systemy operacyjne, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, 25, dr Arkadiusz Mirakowski, 109
 • 13:30—16:45, Język angielski, mgr Irena Moszczyńska, 309, mgr Andrzej Szabała, 310

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:45—11:00, Projekt zespołowy, dr Adam Kostulak, 110
 • 11:15—12:45, Teoretyczne podstawy informatyki, wykład, dr Hanna Furmańczyk, 1
 • 13:15—15:30, Technologie .NET, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, 1
 • 15:45—18:00, Technologie .NET, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, 25

Studia II stopnia, 1 rok

 • 9:40—11:10, Inteligencja obliczeniowa, wykład, dr hab. Joanna Jędrzejowicz, prof. nadzw., 1
 • 11:25—12:55, Język angielski, mgr Zbigniew Wałowski gr. A167, 227, mgr Irena Moszczyńska gr. A168, 309, mgr Andrzej Szabała gr. A043, 310
 • 13:30—15:45, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 2, 29
 • 16:45—18:15, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 2, 110
 • 13:30—15:00, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 3, 110
 • 15:45—18:00, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 3, 29
 • 13:05—14:45, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Adam Kostulak, gr. 4, 109
 • 15:15—16:45, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 4, 110
 • 18:15—19:55 W. fakult.—Wzorce projektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, 25
Uwaga: zajęcia laboratoryjne grup 2,3,4 będą odbywać się w zmieniającym się cyklu tak suma zajęć z projektu zespołowego wyniosła 30h.
 

Studia II stopnia, 2 rok

 • 11:30—13:00, Obliczalność i złożoność, wykład, dr hab. Joanna Jędrzejowicz, prof. nadzw., 209
 • 13:15—14:45, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, kolokwium, dr Maciej Dziemiańczuk, 209
 • 15:00—17:05, W. fakult.—Grafika 3D, laboratorium, dr Piotr Arłukowicz, 109
A.Borzyszkowski