Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2019-01-12
2019-01-03 20:00:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.
 

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:00—12:10, Języki programowania+środowisko programisty, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 1, 110, dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw., gr. 2, 39, dr Adam Kostulak, gr. 3, 109
 • 12:40—14:10, Analiza matematyczna, ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. nadzw., gr. A, 227, dr Piotr Karwasz, gr. B, 210
 • 14:25—16:40, Matematyka dyskretna, ćwiczenia, dr Piotr Karwasz, gr. A, 227, dr Andrzej Borzyszkowski, gr. B, 210
  8:00—10:15, Matematyka dyskretna, ćwiczenia, dr Hanna Furmańczyk, gr. D, 227, mgr Mateusz Miotk, gr. C, 210
 • 10:30—12:00, Analiza matematyczna, ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. nadzw., gr. D, 227, dr Piotr Karwasz, gr. C, 210
 • 12:30—16:40, Języki programowania+środowisko programisty, laboratorium, dr Arkadiusz Mirakowski, gr. 4, 109, mgr Mateusz Miotk, gr. 5, 25
 • 16:50—17:50, Matematyka dyskretna, kolokwium, 3

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:10—10:25, Algorytmy i struktury danych, wykład dr Paweł Pączkowski, 116
 • 10:40—13:15, Algorytmy i struktury danych, ćwiczenia dr Paweł Pączkowski, gr. A, 116, dr Maciej Dziemiańczuk, gr. B, 209
 • 13:45—17:00, Programowanie obiektowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, 1
 • 17:15—18:45, Systemy operacyjne, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, 1

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:15—10:30, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, wykład, dr Andrzej Borzyszkowski, 2
 • 10:45—13:05, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, laboratorium, dr Andrzej Borzyszkowski, 51
 • 13:35—15:50, Programowanie współbieżne, wykład, dr Jerzy Skurczyński, 52
 • 16:05—18:20, Programowanie współbieżne, laboratorium, dr Jerzy Skurczyński, 29

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:15—9:45, W. fakult.—Programowanie w logice, wykład, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw., 209
 • 10:00—11:30, W. fakult.—Programowanie w logice, laboratorium, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw., 29
 • 9:55—11:35, W. fakult.—Wzorce projektowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, 1
 • 12:15—13:45, Inteligencja obliczeniowa, wykład, dr hab. Joanna Jędrzejowicz, prof. nadzw., 2
 • 14:00—15:30, Zaawansowane języki programowania, wykład, dr Włodzimierz Bzyl, 2
 • 15:45—19:00, W. fakult.—Grafy, geometria, algorytmy, wykład+laboratorium, dr hab. Paweł Żyliński, prof. nadzw./ mgr Łukasz Mielewczyk, 51
 • 15:45—17:15, W. fakult.—Pakiety matematyczne dla informatyków, wykład, dr hab. Marcin Wieśniak, prof. nadzw., 209
 • 17:30—19:00, W. fakult.—Pakiety matematyczne dla informatyków, laboratorium, dr hab. Marcin Wieśniak, prof. nadzw., 109
 • 15:45—16:55, W. fakult.—Grafika 3D, wykład, dr Piotr Arłukowicz, 2
 • 17:10—19:10, W. fakult.—Grafika 3D, laboratorium, dr Piotr Arłukowicz, 25

Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:15—9:45, W. fakult.—Programowanie w logice, wykład, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw., 209
 • 10:00—11:30, W. fakult.—Programowanie w logice, laboratorium, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw., 29
 • 8:00—9:40, W. fakult.—Wzorce projektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, 25
 • 9:55—11:35, W. fakult.—Wzorce projektowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, 1
 • 11:45—13:15, Seminarium magisterskie, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw., 310, dr Jakub Neumann, 327
 • 12:15—13:45, Seminarium magisterskie, dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw., 309, dr Włodzimierz Bzyl, 311
 • 14:00—15:30, Obliczalność i złożoność, wykład, dr hab. Joanna Jędrzejowicz, prof. nadzw., 209
 • 15:45—19:00, W. fakult.—Grafy, geometria, algorytmy, wykład+laboratorium, dr hab. Paweł Żyliński, prof. nadzw./ mgr Łukasz Mielewczyk, 51
 • 15:45—17:15, W. fakult.—Pakiety matematyczne dla informatyków, wykład, dr hab. Marcin Wieśniak, prof. nadzw., 209
 • 17:30—19:00, W. fakult.—Pakiety matematyczne dla informatyków, laboratorium, dr hab. Marcin Wieśniak, prof. nadzw., 109
 • 15:45—17:00, W. fakult.—Grafika 3D, wykład, dr Piotr Arłukowicz, 2
A.Borzyszkowski