Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2018-12-16
2018-12-06 23:52:00
Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.


Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Studia II stopnia, 1 rok

Uwaga: zajęcia laboratoryjne grup 2,3,4 będą odbywać się w zmieniającym się cyklu tak suma zajęć z projektu zespołowego wyniosła 30h.
 

Studia II stopnia, 2 rok

A.Borzyszkowski