Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2018-11-24
2018-11-15 21:00:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.
 

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Studia II stopnia, 1 rok

Studia II stopnia, 2 rok

A.Borzyszkowski