Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2018-11-04
2018-10-25 14:42:00
Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.


Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Studia II stopnia, 1 rok

Uwaga: zajęcia laboratoryjne grup 2,3,4 będą odbywać się w zmieniającym się cyklu tak suma zajęć z projektu zespołowego wyniosła 30h.
Wykłady z projektu zespołowego odbędą się w czasie 6 kolejnych zjazdów
 

Studia II stopnia, 2 rok

Uwaga: Pozostałe wykłady z mikroprzedsiębiorczości odbędą się 25.XI oraz 9.XII. W pozostałych zjazdach będą laboratoria z grafiki 3D oraz ćwiczenia z pozostałych wykładów, wszystko odpowiednio dłuższe.
A.Borzyszkowski