Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2018-10-28
2018-10-22 13:00:00
Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.


Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:00—11:35, Języki programowania+środowisko programisty, wykład, dr Włodzimierz Bzyl, 2
 • 11:50—13:20, Analiza matematyczna, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. nadzw., 2
 • 13:50—16:05, Matematyka dyskretna, wykład, dr Hanna Furmańczyk, 2

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—11:15, Programowanie obiektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr. 1, 25, dr Arkadiusz Mirakowski, gr. 2, 109
 • 11:30—13:00, Systemy operacyjne, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, 25, dr Arkadiusz Mirakowski, 109
 • 13:30—16:45, Język angielski, mgr Irena Moszczyńska, 309, mgr Andrzej Szabała, 310

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:45—11:00, Projekt zespołowy, dr Adam Kostulak, 110
 • 11:15—12:45, Teoretyczne podstawy informatyki, wykład, dr Hanna Furmańczyk, 1
 • 13:15—15:30, Technologie .NET, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, 1
 • 15:45—18:00, Technologie .NET, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, 25

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:45—10:00, Projekt zespołowy, wykład, dr Emilia Lubecka, 1
 • 10:15—11:45, Język angielski, mgr Zbigniew Wałowski gr. A167, 227, mgr Irena Moszczyńska gr. A168, 309, mgr Andrzej Szabała gr. A043, 310
 • 12:00—13:30, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 2, 110
 • 13:45—15:15, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 2, 110
 • 15:45—17:55, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 2, 110
 • 12:00—14:10, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 3, 29
 • 14:50—16:20, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 3, 29
 • 16:35—18:05, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 3, 29
 • 12:00—13:30, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 4, 39
 • 14:00—16:25, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Adam Kostulak, gr. 4, 39
 • 16:40—18:10, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 4, 39
 • 18:10—19:50 W. fakult.—Wzorce projektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, 25
Uwaga: zajęcia laboratoryjne grup 2,3,4 będą odbywać się w zmieniającym się cyklu tak suma zajęć z projektu zespołowego wyniosła 30h.
Wykłady z projektu zespołowego odbędą się w czasie 6 kolejnych zjazdów
 

Studia II stopnia, 2 rok

 • 9:20—14:50, Mikroprzedsiębiorczość, wykład+ćwiczenia, dr Ewa Ignaciuk, 209
 • 15:20—16:30, Obliczalność i złożoność, ćwiczenia, mgr Grzegorz Madejski, gr. 1, 210
 • 15:20—16:30, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, ćwiczenia, dr Maciej Dziemiańczuk, gr. 2, 209
 • 16:45—18:15, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, wykład, dr Maciej Dziemiańczuk, 209
 • 18:25—19:35, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, ćwiczenia, dr Maciej Dziemiańczuk, gr. 1 209
 • 18:25—19:35, Obliczalność i złożoność, ćwiczenia, mgr Grzegorz Madejski, gr. 2, 210
Uwaga: Pozostałe wykłady z mikroprzedsiębiorczości odbędą się 25.XI oraz 9.XII. W pozostałych zjazdach będą laboratoria z grafiki 3D oraz ćwiczenia z pozostałych wykładów, wszystko odpowiednio dłuższe.
A.Borzyszkowski