Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2018-10-27
2018-10-22 12:59:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.
 

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Studia II stopnia, 1 rok

Studia II stopnia, 2 rok

seminarium mgr dr J. Neumanna odbędzie się w terminie późniejszym uzgodnionym na kolejnym spotkaniu
A.Borzyszkowski