Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2018-01-14
2018-01-04 12:00:00

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:35—10:05, Analiza matematyczna, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. nadzw., 3
 • 10:20—14:29, Języki programowania+środowisko programisty, laboratorium, mgr Magdalena Zakrzewska, gr. 4, 39, mgr Mateusz Miotk, gr. 5, 110, mgr Anna Nenca, gr. 6, 51
 • 10:20—11:50, Analiza matematyczna, ćwiczenia, dr Piotr Karwasz, gr. A, 209
 • 12:20—14:35, Matematyka dyskretna, ćwiczenia, dr Hanna Furmańczyk, gr. A, 209
 • 10:20—12:35, Matematyka dyskretna, ćwiczenia, dr Marta Frankowska, gr. B, 227
 • 13:05—14:35, Analiza matematyczna, ćwiczenia, dr Piotr Karwasz, gr. B, 227
 • 14:50—17:05, Matematyka dyskretna, wykład, dr Hanna Furmańczyk, 3

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:35—10:05, Analiza matematyczna, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. nadzw., 3
 • 10:20—11:50, Analiza matematyczna, ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. nadzw., 210
 • 12:20—14:35, Algorytmy i struktury danych, wykład, dr Paweł Pączkowski, 116
 • 14:50—17:05, Algorytmy i struktury danych, ćwiczenia, dr Paweł Pączkowski, 116

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:00—10:15, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, laboratorium, dr Andrzej Borzyszkowski, 25
 • 10:30—12:45, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, wykład, dr Andrzej Borzyszkowski, 2
 • 13:10—15:25, Technologie .NET, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, 2
 • 15:40—17:55, Technologie .NET, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, 110

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:15—9:45, Zaawansowane języki programowania, wykład, dr Włodzimierz Bzyl, 2
 • 10:00—11:30, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 1, 29
 • 11:45—13:15, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 1, 29
 • 13:45—16:00, Projekt zespołowy, laboratorium, mgr Adam Kostulak, gr. 1, 29
 • 10:00—11:30, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 2/3, 109
 • 11:45—13:15, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 2/3, 109
 • 13:45—16:00, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 2/3, 109
 • 16:15—17:45, Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie, wykład, dr Ewelina Kowalska, 2
 • 18:00—19:30, W. fakult.—Wzorce projektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, 25

Studia II stopnia, 2 rok

 • 12:10—15:25, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, wykład+ćwiczenia, dr Maciej Dziemiańczuk, 210
 • 15:40—17:10, Obliczalność i złożoność, ćwiczenia, dr Maciej Dziemiańczuk, 210
 • 17:25—18:55, Seminarium magisterskie, dr Hanna Furmańczyk, 309, dr Andrzej Borzyszkowski, 310
Uwaga: zajęcia trwające 150 min lub więcej zawierają w sobie przerwę 15 min.
A.Borzyszkowski