Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2017-11-18
2017-11-09 21:00:00

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Studia II stopnia, 1 rok

Studia II stopnia, 2 rok

Uwaga: zajęcia trwające 150 min lub więcej zawierają w sobie przerwę 15 min.
A.Borzyszkowski