Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2017-11-05
2017-10-26 13:00:00

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Studia II stopnia, 1 rok

Wykłady z projektu zespołowego odbędą się w czasie 6 zjazdów: październik 15, 22,  listopad 5, 26, grudzień 10, 17.
 

Studia II stopnia, 2 rok

A.Borzyszkowski