Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2017-10-15
2017-10-04 10:00:00

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Studia II stopnia, 1 rok

Uwaga: zajęcia laboratoryjne grup 1,2,3,4 będą odbywać się w zmieniającym się cyklu tak suma zajęć z projektu zespołowego wyniosła 30h.
Wykłady z projektu zespołowego odbędą się w czasie 6 zjazdów: październik 15, 22,  listopad 5, 26, grudzień 10, 17.
 

Studia II stopnia, 2 rok

A.Borzyszkowski