Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2017-10-15
2017-10-04 10:00:00

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:35—10:05, Analiza matematyczna, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. nadzw., 3
 • 10:20—14:29, Języki programowania+środowisko programisty, laboratorium, mgr Magdalena Zakrzewska, gr. 4, 109, mgr Mateusz Miotk, gr. 5, 110, mgr Anna Nenca, gr. 6, 137
 • 10:20—11:50, Analiza matematyczna, ćwiczenia, dr Piotr Karwasz, gr. A, 209
 • 12:20—14:35, Matematyka dyskretna, ćwiczenia, dr Hanna Furmańczyk, gr. A, 209
 • 10:20—12:35, Matematyka dyskretna, ćwiczenia, dr Marta Frankowska, gr. B, 227
 • 13:05—14:35, Analiza matematyczna, ćwiczenia, dr Piotr Karwasz, gr. B, 227
 • 14:50—17:05, Matematyka dyskretna, wykład, dr Hanna Furmańczyk, 3

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:35—10:05, Analiza matematyczna, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. nadzw., 3
 • 10:20—11:50, Analiza matematyczna, ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. nadzw., 210
 • 12:20—14:35, Algorytmy i struktury danych, wykład, dr Paweł Pączkowski, 116
 • 14:50—17:05, Algorytmy i struktury danych, ćwiczenia, dr Paweł Pączkowski, 116

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:00—10:15, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, laboratorium, dr Andrzej Borzyszkowski, 109
 • 10:30—12:45, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, wykład, dr Andrzej Borzyszkowski, 1
 • 13:15—15:30, Technologie .NET, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, 1
 • 15:45—18:00, Technologie .NET, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, 109

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, Zaawansowane języki programowania, wykład, dr Włodzimierz Bzyl, 2
 • 9:45—11:00, Projekt zespołowy, wykład, dr Emilia Lubecka, 2
 • 11:15—12:45, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 1, 25
 • 13:00—16:00, Projekt zespołowy, laboratorium, mgr Adam Kostulak, gr. 1, 25
 • 16:30—18:00, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 1, 25
 • 11:15—12:45, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 2, 29
 • 13:00—14:30, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 2, 29
 • 15:00—18:00, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 2, 29
 • 11:15—14:15, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 3, 39
 • 14:45—16:15, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 3, 39
 • 16:30—18:00, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 3, 39
 • 11:15—12:45, Projekt zespołowy, laboratorium, mgr Adam Kostulak, gr. 4, 51
 • 13:15—14:45, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 4, 51
 • 15:00—16:30, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 4, 51
 • 18:15—19:45, W. fakult.—Wzorce projektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr W2, 109
Uwaga: zajęcia laboratoryjne grup 1,2,3,4 będą odbywać się w zmieniającym się cyklu tak suma zajęć z projektu zespołowego wyniosła 30h.
Wykłady z projektu zespołowego odbędą się w czasie 6 zjazdów: październik 15, 22,  listopad 5, 26, grudzień 10, 17.
 

Studia II stopnia, 2 rok

 • 11:45—15:00, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, wykład+ćwiczenia, dr Maciej Dziemiańczuk, 210
 • 15:30—17:00, Obliczalność i złożoność, ćwiczenia, dr Maciej Dziemiańczuk, 210
 • 17:15—18:45, Seminarium magisterskie, dr Hanna Furmańczyk, 309, dr Andrzej Borzyszkowski, 310
A.Borzyszkowski