Pracownie komputerowe MFI
2015-09-17 12:55:00

Laboratoria komputerowe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki mieszczą się w salach 29, 39, 51, 109, 110, 137, 25.

Są wykorzystywane głównie w nauczaniu na kierunkach informatyki, matematyki, fizyki oraz na innych kierunkach w ramach nauczania technologii informatycznych. Komputery dostępne są w ramach zajęć oraz w trybie indywidualnym w godzinach 8-18, od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele są wykorzystywane na zajęciach studiów niestacjonarnych. W pozostałym czasie są wykorzystywane jako klaster obliczeniowy klasy BeoWulf.

Poszczególne laboratoria zawierają 29 (sala 109), 26 (sala 25), 22 (sala 137) lub 21 stanowisk komputerowych (sale 29,39,51,110). Wszystkie są wyposażone w rzutniki komputerowe do prezentacji oraz punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi. Pracownie 51, 137 posiadają dodatkowo tablice interakcyjne. Ogólna liczba komputerów w pracowniach wynosi 161 - wszystkie z dostępem do Internetu poprzez lokalną sieć 100/1000 Mb.
Sprzęt ten pełni funkcje stacji roboczych z możliwością wyboru systemu Linux lub Windows.
Pozostałe sale wykładowe i seminaryjne (a1,a2,47,52,116,122,209,210,227,309,310,311,327,328) posiadają stanowiska komputerowe (po 1 w każdej =razem 13) do prezentacji multimedialnych z dostępem do Internetu.
Na korytarzach jest dodatkowo 5 terminali graficznych Linux, stanowiska do pracy z laptopami i punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFi [po autoryzacji].

Począwszy od pierwszego roku studiów każdy student Wydziału ma własne konto umożliwiające dostęp do Internetu i poczty elektronicznej na serwerach inf.ug.edu.pl (liczba użytkowników: około 1700 kont studenckich i 200 kont pracowników).
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są pod systemem Linux lub Windows7+ przy użyciu oprogramowania głównie na licencjach GNU.

Galeria zdjęć

pracownia 110
pracownia 110
pracownia 137
pracownia 137
pracownia 137
pracownia 25
pracownia 313 [w nowym skrzydle]
pracownia 39