Konkurs na 3 stanowiska ADIUNKTA w Instytucie Informatyki
2020-06-19 13:29:00

DZIEKAN Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na 3 stanowiska ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 lipiec 2020 r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 20 lipiec 2020 r.
WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę na czas określony dwóch lat od 1.10.2020r.

SPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, które należy elektronicznie wysłać, oraz inne informacje znajdują się poniżej w dokumencie zatytułowanym Konkurs Instytut Informatyki. Prosimy zapoznać się z jego treścią. 

Sekretariat Instytutu Informatyki UG

Dokumenty powiązane z artykułem

  • Konkurs na 2 st. Asystenta w II UG