Konkurs na 2 stanowiska ASYSTENTA w Instytucie Informatyki
2020-08-24 00:00:00

DZIEKAN Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na 2 stanowiska ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23 wrzesień 2020 r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 25 wrzesień 2020 r.
WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę na czas określony dwóch lat od 5.10.2020r.

SPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, które należy elektronicznie wysłać, oraz inne informacje znajdują się poniżej w dokumencie zatytułowanym Konkurs na 2 st. Asystenta w II UG .

Prosimy zapoznać się z jego treścią.

( Prosimy o przesyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: sekretariat@inf.ug.edu.pl )

 
Sekretariat Instytutu Informatyki UG

Dokumenty powiązane z artykułem

  • Konkurs na 2 st. Asystenta w II UG