Konfiguracja serwerów
0000-00-00 00:00:00

Domena

Od dnia 1 września 2009 nasze serwery pracują w domenie "*.ug.edu.pl".
Dotychczasowe nazwy w domenach "*.univ.gda.pl" są utrzymywane tymczasowo w formie aliasów.
 

Poczta

Adresy email pracowników:
- Instytut Matematyki: login@mat.ug.edu.pl
- Instytut Informatyki: login@inf.ug.edu.pl.
Pracownicy mają aliasy pocztowe w formie imie.nazwisko@(inf|mat).ug.edu.pl

Adres serwera pocztowego to inf.ug.edu.pl i jest jednakowy dla wszystkich użytkowników [pracowników i studentów].

Stare adresy pocztowe *@*.univ.gda.pl są nadal dostępne jedynie w formie aliasów.
Użytkownicy mają tylko jedno hasło [jednakowe do zasobów i do poczty].

W konfiguracji programu MS Outlook Express, we właściwościach konta w zakładce "Serwery" należy
zaznaczyć "Serwer wymaga uwierzytelnienia", w zakładce "Zaawansowane" w polach "Poczta wychodzaca (SMTP)" - 465,
"Poczta przychodząca (IMAP)" - 993, oraz "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)" pod każdym z pól.
 


Poczta przez www dostępna jest pod adresem: http://inf.ug.edu.pl/mail

Dla osób przyzwyczajonych do 'programu pocztowego' sugerowanym klientem jest Thunderbird Portable [konfiguracja jak poniżej]Użytkownicy mają tylko jedno hasło [jednakowe do zasobów i do poczty].
 

Terminale

Dostęp do "shell-a" jest możliwy przy użyciu protokołu SSH pod adresem sigma.ug.edu.pl
 

Transfer plików

Transfer plików z i do serwera odbywa się na porcie 22 serwera sigma.ug.edu.pl, protokołami scp lub sftp.
Polecamy do tego program WinSCP Portable
 

Strony WWW

Strony domowe pracowników są dostępne pod adresami:
  • instytut matematyki: http://mat.ug.edu.pl/~user
  • instytut informatyki: http://inf.ug.edu.pl/~user
  • także w formie sub-domen jako:
    user_login.(inf|mat).ug.edu.pl
    np. http://ksi.inf.ug.edu.pl/
 

Sigma

Serwer Sigma służy przede wszystkim do obsługi zajęć dydaktycznych. W dalszej kolejności pełni rolę serwera pocztowego i serwera plików dla studentów Wydziału.

Wszyscy studenci Wydziału MFI otrzymują loginy zgodnie z algorytmem:
[pierwsza litera imienia, bez polskich znaków diakrytycznych]+[nazwisko w całości, bez polskich znaków diakrytycznych]
np.:
   Łucja Brzęczykiewicz --> lbrzeczykiewicz

Adresy e-mail studentów: user_login@sigma.ug.edu.pl

Strony domowe studentów są dostępne odpowiednio pod adresami:
   http://sigma.ug.edu.pl/~user_login

Każdy użytkownik może sam zakładać bazy danych [user/password do baz postgress jest takie samo jak przy logowaniu].
Przedtem jednak trzeba zgłosić do administratora potrzebę posiadania konta na postgresie.
Pracownia Komputerowa