Nowe zasady pobierania kluczy do laboratoriów komputerowych
2018-02-06 18:20:00

W związku z zaleceniami komisji przeprowadzającej kontrolę 
z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych [w szczególności danych osobowych],
z początkiem najbliższego semestru [2018-02-19] ulegają zmianie zasady 
pobierania kluczy do laboratoriów komputerowych PK.
Od w/w momentu wszystkie klucze będą pobierane na portierni.
Tam też powinny zostać zwrócone bezpośrednio po zajęciach. Pracownia Komputerowa nie bierze już udziału w procesie  pobierania i wydawania kluczy.
kierownik Pracowni