Informatyka - praktycznie od nowa!
2019-03-28 11:58:00

Od roku akademickiego 2019/20 oferta kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego została wzbogacona o studia z informatyki o profilu praktycznym. Studia prowadzi Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Studia powstały w ramach projektu RPO prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego a oficjalnym partnerem tego projektu jest firma branży IT - Kainos. Zajęcia będą prowadzone w nowym budynku z nowoczesną infrastrukturą i wyposażeniem.

Program nowych studiów powstał w ścisłej współpracy z pracodawcami branży IT. Ponadto, część zajęć będzie prowadzona przez doświadczonych specjalistów z trójmiejskich firm.

Jako oficjalny partner projektu chcemy udzielić zdecydowanego wsparcia tej inicjatywie. Wpisuje się ona świetnie w plany rozwoju firmy Kainos w Polsce. Dlatego też uczestniczymy w przygotowaniu części programu studiów wokół technologii chmurowych i innych nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Nasi pracownicy poprowadzą też część z zajęć z tego zakresu – mówi Szczepan Sakowicz, Członek Zarządu Kainos Polska.

Celem studiów informatyka o profilu praktycznym jest przygotowanie absolwentów do pracy w branży IT w rolach związanych z wytwarzaniem oprogramowania, głównie w charakterze programistów. Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w licznych firmach wytwarzających oprogramowanie, działających zarówno w kraju jak i za granicą.

W trakcie studiów, każdy student odbędzie 6 miesięczną praktykę zawodową. Porozumienia, które zawiera Uniwersytet z trójmiejskimi firmami, pomagają studentom znaleźć praktykę zgodną ze swoimi zainteresowaniami i profilem studiów.

Kompetencje absolwenta studiów na kierunku informatyka o profilu praktycznym będą skupiały się wokół wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Absolwent będzie wszechstronnie wykształconym programistą, będzie znał wybrane języki programowania, protokoły, narzędzia, biblioteki, frameworki związane z wytwarzaniem i testowaniem współczesnych, webowych aplikacji klasy przemysłowej. Jednocześnie będzie miał solidne podstawy z dziedziny algorytmów, struktur danych, złożoności obliczeniowej i innych, matematycznych koncepcji w informatyce.

Informatyka o profilu praktycznym idealnie wpisuje się w nasze potrzeby i odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku – zarówno lokalnie na Pomorzu jak i szerzej – w Europie. Będziemy blisko współpracować z Uniwersytetem Gdańskim przy tym ważnym projekcie. – mówi Witold Bołt z firmy Jit Team.

Szczególny nacisk w procesie kształcenia zostanie położony na pracę grupową w zespołach programistycznych, a także na aspekty związane z prowadzeniem projektu informatycznego. Specjaliści z firm pomogą prowadzić przedmioty zgłoszone przez te firmy.

Wśród kompetencji studenta informatyki o profilu praktycznym nie zabraknie również nowoczesnych czy przyszłościowych koncepcji i technologii. Absolwent będzie umiał korzystać z zaawansowanych rozwiązań związanych z wirtualizacją, konteneryzacją i innymi technologiami chmurowymi. Będzie także posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji. W przygotowaniu i prowadzeniu przedmiotów z powyższych obszarów w sposób szczególny będzie widoczne zaangażowanie specjalistów z firm branży IT.