Niniejszy artykuł zawiera ogólną instrukcję dodawania konta Outlook do konta Gmail. Przejście tego procesu pozwala na wyświetlanie poczty ze służbowego adresu z "nowej poczty"  (domena *.ug.edu.pl) w skrzynce Gmail.
Najczęściej zadawane pytania przez studentów, czyli to zawsze chcieliście wiedzieć o naszej sieci i serwerach, ale baliście się zapytać...
Poniżej zebraliśmy w skrócie kilka najważniejszych zagadnień dotyczących korzystania z laboratoriów komputerowych i sieci lokalnej [w tym bezprzewodowej] dla osób stawiających pierwsze kroki na Wydziale MFI. Poniżej wypisane zagadnienia są szkieletem, krótkiego szkolenia zazwyczaj odbywającego się na pierwszym spotkaniu z opiekunami roku.
Komputery znajdujące się w laboratoriach wymagają zalogowania się, dlatego osoby nie mające konta na naszych serwerach muszą wystąpić o założenie tymczasowego konta.
Dotyczy to zarówno prowadzących zajęcia, jak i uczestników organizowanych imprez i konferencji, w szczególności gości zagranicznych.
Infromujemy, że Pracownia posiada w wypożyczalni następujące adaptery: DisplayPort - HDMI , HDMI->VGA, mini DisplayPort - HDMI , mini DisplayPort - DVI , mini HDMI -> HDMI , microHDMI -> HDMI , DVI - HDMI , HDMI -> MHL, USB - RJ45
W salach wykładowych w wyznaczonych miejscach znajdują się piloty uniwersalne.
Zostały na nich zaprogramowane podstawowe funkcje obsługi rzutników.
Procedura zgłoszenia przez pracownika UG nowego komputera do pracy w sieci MFI.

W ramach umowy MS Imagine studenci wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft.

W dniu 16.09.2016r. (2 dni po zakończeniu sesji poprawkowej) nastąpi przełączenie serwera Sigma na nową maszynę. 
W związku z wprowadzeniem systemu ewidencji sprzętu komputerowego [i nie tylko] udostępniamy Państwu jeden z elementów w/w serwisu, który pozwala monitorować na bieżąco informacje o użytkowanym sprzęcie i urządzeniach zarejestrowanych w naszej sieci.
 
Ściągawka dla podłączających nowe urządzenia do sieci lokalnej MFI.