Informacje PK
Najczęściej zadawane pytania przez studentów, czyli to zawsze chcieliście wiedzieć o naszej sieci i serwerach, ale baliście się zapytać...
Poniżej zebraliśmy w skrócie kilka najważniejszych zagadnień dotyczących korzystania z laboratoriów komputerowych i sieci lokalnej [w tym bezprzewodowej] dla osób stawiających pierwsze kroki na Wydziale MFI. Poniżej wypisane zagadnienia są szkieletem, krótkiego szkolenia zazwyczaj odbywającego się na pierwszym spotkaniu z opiekunami roku.
Komputery znajdujące się w laboratoriach wymagają zalogowania się, dlatego osoby nie mające konta na naszych serwerach muszą wystąpić o założenie tymczasowego konta.
Dotyczy to zarówno prowadzących zajęcia, jak i uczestników organizowanych imprez i konferencji, w szczególności gości zagranicznych.
Infromujemy, że Pracownia posiada w wypożyczalni następujące adaptery: DisplayPort - HDMI , HDMI->VGA, mini DisplayPort - HDMI , mini DisplayPort - DVI , mini HDMI -> HDMI , microHDMI -> HDMI , DVI - HDMI , HDMI -> MHL, USB - RJ45
W salach wykładowych w wyznaczonych miejscach znajdują się piloty uniwersalne.
Zostały na nich zaprogramowane podstawowe funkcje obsługi rzutników.
Procedura zgłoszenia przez pracownika UG nowego komputera do pracy w sieci MFI.

W ramach umowy MS Imagine studenci wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG mają bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy Microsoft.

W dniu 16.09.2016r. (2 dni po zakończeniu sesji poprawkowej) nastąpi przełączenie serwera Sigma na nową maszynę. 
W związku z wprowadzeniem systemu ewidencji sprzętu komputerowego [i nie tylko] udostępniamy Państwu jeden z elementów w/w serwisu, który pozwala monitorować na bieżąco informacje o użytkowanym sprzęcie i urządzeniach zarejestrowanych w naszej sieci.
 
Ściągawka dla podłączających nowe urządzenia do sieci lokalnej MFI.
 

Laboratoria komputerowe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki mieszczą się w salach 29, 39, 51, 109, 110, 137, 25.

Są wykorzystywane głównie w nauczaniu na kierunkach informatyki, matematyki, fizyki oraz na innych kierunkach w ramach nauczania technologii informatycznych. Komputery dostępne są w ramach zajęć oraz w trybie indywidualnym w godzinach 8-18, od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele są wykorzystywane na zajęciach studiów niestacjonarnych. W pozostałym czasie są wykorzystywane jako klaster obliczeniowy klasy BeoWulf.