Jak powinno wyglądać zgłoszenie nowego komputera?
2017-01-16 11:42:00

Poniżej przedstawiamy zakres informacji, które muszą być podane przy rejestracji nowego komputera w sieci MFI.
Wpis taki jest wymagany, jeśli nie chcesz, aby konieczne było logowanie się do sieci po każdym uruchomieniu systemu.

Dane mogą być dostarczone e-mailem dhcp@inf.ug..... pod warunkiem wysłania go z adresu w domenie ug przez osobę wyznaczoną jako odpowiedzialną za sprzęt (w sensie użytkowania sieci, a nie ewidencji -- patrz poniżej).


Adres MAC karty sieciowej:{jak go odczytać?}
    __:__:__:__:__:__

Opis: {np. nazwa modelu/sterowanie aparaturą/...}
    __________________________________________________

Jednostka MFI:
    [_]  Instytut Informatyki
    [_]  Pracownia Komputerowa
    [_]  Instytut Matematyki
    [_]  Administracja MFI
    [_]  Dziekanat MFI
    [_]  Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
    [_]  Instytut Fizyki Doświadczalnej
    [_]  inne, niesklasyfikowane


Osoba odpowiedzialna:

{imię i nazwisko pracownika UG odpowiedzialnego za działania na tym komputerze zgodnie z Regulaminem i Ustawą}
    ______________  ________________

Gdzie: {numer pokoju @MFI}
    p___

Czyj sprzęt:
    [_]  służbowy
    [_]  prywatny


Typ urządzenia:
    [_]  kamery IP
    [_]  dotychczas niesklasyfikowane
    [_]  urządzenia multimedialne, projektory,rzutniki,ekrany...
    [_]  mobilne,tablety,telefony...
    [_]  notebooki,laptopy
    [_]  urządzenia sieciowe, switche, routery,...
    [_]  komputery stacjonarne
    [_]  printserwery,drukarki sieciowe
    [_]  serwery, panele zarządzające
    [_]  wirtualne maszyny
    [_]  wifi, access pointy, routery wifi
    [_]  sieci wirtualne


Ile dni dzierżawy: {0-gdy 'na zawsze'}
     _0_

Very Important IP:
     _Nie_

Czy komputer ma być dostępny z zewnątrz? {
  czy urządzenie ma mieć dostęp do zewnętrznej sieci?
  czy ma być zainstalowany na nim jakiś serwis widoczny pod publicznym adresem IP?
  wskazane jest, aby urządzenia typu print serwery i drukarki sieciowe nie były widoczne z zewnątrz.
}

     _Nie_