Algorytmy numeryczne - odwołanie zajęć w dn. 5-6.X.2017.
2017-10-04 21:52:00
Uprzejmie informuję, że w dn. 5-6.X.2017 nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Algorytmy Numeryczne (kierunek Informatyka, stopień I, 3. rok, wykład oraz laboratoria dla wszystkich grup). Zajęcia te zostaną odrobione w terminie późniejszym.
Paweł Żyliński (w imieniu: dr Łukasz Kuszner)