Wybory wykładów fakultatywnych studiów niestacjonarnych II stopnia
2021-10-02 19:39:00

Zgodnie z planem studiów, studenci studiów magisterskich muszą wybrać przedmioty fakultatywne. Wybory fakultetów na semestr letni (2 i 4 semestr studiów) odbędą się w styczniu 2022 r. Wybory fakultetów na semestr 1 i 3 odbędą się w terminie

Zapisy odbywać się będą poprzez panel studenta. Limity na przedmioty są ograniczone, obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszenia się podczas zapisów.   Prowadzący nie przyjmują indywidualnych zapisów.  Wszelkie uwagi dotyczące zapisów proszę kierować do mnie: andrzej.borzyszkowski at ug.edu.pl.

W semestrze letnim studenci obu roczników będą musieli wybrać po dwa przedmioty fakultatywne.

Wszystkie przedmioty do wyboru są 40 godzinne, 20 godz. wykładów plus 20 godz. laboratoriów, i kończą się egzaminem.


Przedmioty fakultatywne:

nazwa przedmiotu prowadzący
Algorytmy kombinatoryczne dr hab. prof. UG Tomasz Dzido
Grafy, geometria, algorytmy dr hab. prof. UG Paweł Żyliński
Symulacje 3D dr Piotr Arłukowicz
Logika dla informatyków dr Andrzej Borzyszkowski

Uwagi:

  1. Wykład Symulacje 3D przeznaczony jest dla uczestników wcześniejszych wykładów z grafiki 3D z tym samym prowadzącym, w szczególności dla studentów II roku.
  2. Wykłady Logika oraz Algorytmy kombinatoryczne odbywają się w tym samych czasie i nie mogą być wybrane jednocześnie.

Przedmioty fakultatywne planowane na semestr letni (co najmniej):

nazwa przedmiotu prowadzący
Grafika 3D dr Piotr Arłukowicz
Wzorce projektowe dr Tomasz Borzyszkowski
Programowanie grafiki 3D w OpenGL dr Maciej Dziemiańczuk
A.Borzyszkowski