Wybory wykładów fakultatywnych, studia niestacjonarne II stopnia, sem. letni 2019 - lista
2019-02-21 21:12:00

19 lutego br. studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia dokonali wyboru wykładów fakultatywnych na semestr letni bieżącego roku akademickiego. Wyniki wyborów zawarte są w pliku lista-f.pdf.

Niestety, zmuszony byłem do innego przydziału fakultetów w kilku przypadkach ostatnich zapisów na przedmioty Frontend delvelopment oraz Programowanie funkcyjne. O ile grupy przeznaczone dla 2 roku czyli w godz 12-15 są nieliczne, o tyle miejsca w grupach dla pierwszego roku były zbyt przepełnione w niektórych z wykładów -- zmuszony byłem unieważnić najpóźniejsze zapisy.
Proszę zapoznać się z przedstawioną listą.
 

A.Borzyszkowski