Wybory wykładów fakultatywnych, studia niestacjonarne II stopnia, sem. letni 2018
2018-02-12 20:00:00

20 lutego br. studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia będą dokonywać wyboru  wykładów fakultatywnych na semestr letni bieżącego roku akademickiego.

Zapisy odbywać się będą poprzez panel studenta. Limity liczby studentów na poszczególne wykłady są ograniczone, jednak pierwszeństwo w zapisach będą mieli studenci zgłoszeni bezpośrednio przez prowadzącego wykład.

Wszelkie uwagi dotyczące zapisów proszę kierować do mnie: a.borzyszkowski inf.ug.edu.pl.

Studenci drugiego roku zobowiązani są do zaliczenia jednego wykładu fakultatywnego w semestrze letnim.

Studenci pierwszego roku powinni wybrać dwa wykłady fakultatywne na semestr letni. Wskazane jest jednak, by uczęszczać na wykład fakultatywny prowadzony przez prowadzącego seminarium magisterskie. Trzech z czterech prowadzących seminarium prowadzi też wykład fakultatywny. W związku z tym limit miejsc na te wykłady zostanie zmniejszony a studenci, którzy mają zamiar uczęszczać na wykład fakultatywny prowadzony przez prowadzącego seminarium powinni dokonać zapisu na jeden tylko przedmiot, zapisu na drugi dokonam w ramach zarezerwowanych miejsc.

Zapisy studentów pierwszego roku rozpoczną się o godz. 20:00, a studentów drugiego roku wcześniej, o godz. 10:00.

Uwaga: liczba obowiązujących wykładów fakultatywnych zapisana jest w planie studiów. Zapisy udostępnione są studentom różnych semestrów, w związku z tym portal studenta udostępniać może większą liczbę wykładów do zapisów. Proszę kierować się wymaganiami planu studiów i nie blokować miejsc niepotrzebnymi zapisami.

Wszystkie przedmioty do wyboru są 40 godzinne, 20 godz. wykładów plus 20 godz. laboratoriów i kończą się egzaminem.
Uwaga: Tytuł jednego z przedstawianych wcześniej wykładów uległ zmianie.

nazwa przedmiotu

prowadzący

Algorytmy kombinatoryczne dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw.
Wprowadzenie do programowania w logice dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw.
Grafika 3D dr Piotr Arłukowicz
Frontend development dr Jakub Neumann
A.Borzyszkowski