Wybory wykładów fakultatywnych, sem. letni 2018, studia magisterskie
2018-01-24 16:00:00

31 stycznia br. studenci studiów drugiego stopnia będą dokonywać wyboru wykładów fakultatywnych na semestr letni bieżącego roku akademickiego.

Zapisy odbywać się będą poprzez panel studenta. Limity liczby studentów na poszczególne wykłady są ograniczone, jednak pierwszeństwo w zapisach będą mieli studenci zgłoszeni bezpośrednio przez prowadzącego wykład. Wszyscy studenci, którzy wzięli udział w prawyborach mają zagwarantowany udział w wykładach, które zostaną uruchomione (nie wszystkie zostaną).

Wszelkie uwagi dotyczące zapisów proszę kierować do mnie: a.borzyszkowski inf.ug.edu.pl.

Studenci pierwszego roku powinni wybrać trzy wykłady fakultatywne na semestr letni.

Studenci drugiego roku zobowiązani są do zaliczenia jednego wykładu fakultatywnego w semestrze letnim.

Zapisy studentów pierwszego roku rozpoczną się o godz. 20:00, a studentów drugiego roku wcześniej, o godz. 10:00.

Uwaga: liczba obowiązujących wykładów fakultatywnych zapisana jest w planie studiów. Zapisy udostępnione są studentom różnych semestrów, w związku z tym portal studenta udostępniać może większą liczbę wykładów do zapisów. Proszę kierować się wymaganiami planu studiów i nie blokować miejsc niepotrzebnymi zapisami.

Studenci, którzy nie zaliczyli w przeszłości jakiegoś wykładu fakultatywnego muszą dokonać zapisu od nowa, dawne zapisy nie są brane pod uwagę. W szczególności nie ma ani obowiązku ani gwarancji, że powtarzany będzie ten sam przedmiot.

Wszystkie przedmioty do wyboru są 60 godzinne, 30 godz. wykładów plus 30 godz. laboratoriów i kończą się egzaminem.

nazwa przedmiotu

prowadzący

Wprowadzenie do programowania w logice.pdf

dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw.

Geometria, grafy, algorytmy

dr hab. Paweł Żyliński, prof. nadzw.

Animacja 3D

dr Piotr Arłukowicz

Wzorce projektowe.pdf

dr Tomasz Borzyszkowski

Technologie NoSQL

dr Włodzimierz Bzyl

Testowanie systemów wbudowanych.pdf

dr Jakub Neumann

A.Borzyszkowski