Uwaga studenci 1 roku studiów niestacjonarnych II stopnia
2017-10-19 22:00:00
Nastąpił nowy podział na grupy zajęciowe (plus drobne modyfikacje wyboru fakultetów).

W skrócie: zlikwidowana została grupa 4. (Prawie) wszyscy studenci grup 1 i 4 uczęszczający na projekt zespołowy prowadzony przez mgr A. Kostulaka pozostali w jednej grupie, studenci, którzy jeszcze nie pojawili się na zajęciach dołączą do grup 2 i 3 prowadzonych przez dr E. Lubecką.
W związku z tym zajęcia będą rozpoczynać się nieco później i nie będzie nierównomierności w długości zajęć z projektu zespołowego.

Jeśli chodzi o wybór fakultetów starałem się uwzględnić wszelkie postulaty.  Ale dalsze ruchy są już w tej chwili niemożliwe.

A.Borzyszkowski