Wybory przedmiotów fakultatywnych studiów niestacjonarnych
2018-10-08 19:44:00

Zgodnie z planem studiów, studenci studiów magisterskich muszą wybrać przedmioty fakultatywne. Wybory fakultetów na semestr letni (2 i 4 semestr studiów) odbędą się w styczniu 2019 r. Wybory fakultetów na semestr 1 i 3 odbędą się w terminie 11.10 g. 18:00 do 12.10 g. 18:00. Dodatkowo, studenci semestru trzeciego będą mogli się zapisywać już od 10.10 g. 18:00.  Zapisy odbywać się będą poprzez panel studenta. Limity na przedmioty są ograniczone, obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszenia się podczas zapisów.  Jednakże studenci mogą zgłaszać się do prowadzących z prośbą o przyjęcie przed zapisami.  W miarę możliwości prośby takie będą uwzględniane. Wszelkie uwagi dotyczące zapisów proszę kierować do mnie: a.borzyszkowski at inf.ug.edu.pl.


Studenci 1 roku powinni wybrać

Studenci 2 roku powinni wybrać

W semestrze letnim studenci obu roczników będą musieli wybrać po dwa przedmioty fakultatywne. Lista tych przedmiotów nie jest jeszcze obecnie zamknięta.
Wbrew wcześniejszym planom, zdecydowałem się powtórzyć w semestrze zimowym wykład z grafiki 3D, a wykład z animacji przenieść na semestr letni. Wykład z grafiki jest niezbędny do uczestnictwa w wykładzie z animacji.

Wszystkie przedmioty do wyboru są 40 godzinne, 20 godz. wykładów plus 20 godz. laboratoriów, i kończą się egzaminem.


Przedmioty fakultatywne:

nazwa przedmiotu prowadzący
Wprowadzenie do programowania w logice dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw.
Grafy, geometria, algorytmy dr hab. Paweł Żyliński, prof. nadzw.
Pakiety matematyczne dla informatyków dr hab. Marcin Wieśniak, prof. nadzw.
Grafika 3D dr Piotr Arłukowicz
Wzorce projektowe dr Tomasz Borzyszkowski

Uwaga: Wykłady z pakietów matematycznych i ze wzorców projektowych odbywać się będą w dwóch grupach zajęciowych, należy wybrać od razu grupę 1 (sobotnią) lub 2 (niedzielną) dla odpowiedniego wykładu. Grupa niedzielna dla pakietów matematycznych przeznaczona jest dla studentów 2 roku (zajęcia będą w niedziele przed południem).

Przedmioty fakultatywne planowane na semestr letni:

nazwa przedmiotu prowadzący
Programowanie funkcyjne dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw.
Algorytmy kombinatoryczne dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw.
Animacja 3D dr Piotr Arłukowicz
Frontend development dr Jakub Neumann
A.Borzyszkowski